Historie

ROK 2021

Rok 2021 nezačal jako obvykle předtančením na bálech, jak bývávalo zvykem jiné roky. Také i na nás dopadla doba koronavirová s opatřeními a zákazy.

Nemohly být zkoušky v kině a ani nic jiného.

První naší akcí a na dlouho poslední byl 1.1. pěší výlet kolem Vrbenských rybníků.

Měli jsme nabídky na různá předtančení, ale i ta se postupně rušila.

Hned jak to povolili, začali jsme se od května scházet na zkouškách, nejdříve ve Vidově venku a pak ve Velešíně a celé léto opět v Mojném, kde nám vycházejí vstříc s neplacením nájemného.

Naší největší akcí byla účast 21.8. na taneční přehlídce „Slet baletek“ v Pištíně, kde se celkem zúčastnilo 8 souborů.

Dalším vystoupením byla předtančení na akci „Loučení s létem – Mirkovice 2021“ dne 28.8.

S menším počtem zástupců jsme se zúčastnili 16.10. CD Festivalu Jasana Bonuše tentokrát ve Strakonicích.

Poslední naší akcí bylo Taneční soustředění s živou hudbou 20.11. s oblíbenou kapelou Kvintet Písek v Roudném u Č. Budějovic. Mrzí nás, že v našem městě už leta nemůžeme konat naše akce a sháníme sály po okolí, kde jsou za nás vděčni a rádi nás opět uvítají a diví se, že v tak velkém Velešíně nemáme prostory. I náš klub je v očekávání a těšení se, na nový, plánovaný Kulturní dům.

3.12. proběhla valná hromada, hodnotilo se, volil výbor a plánovaly se akce na nastávající rok 2022. Před dvěma lety z našeho středu nám odešel náš nejlepší tanečník, jeden ze zakladatelů, vedoucí, kamarád a dobrý člověk Honza Jaroš. Vzpomínáme a chybí nám.

Ke konci roku čítá náš klub 22 členů. Rádi uvítáme v našem klubu nové členy, hlavně pány, ale nejraději celé páry. Je to příležitost si zpříjemnit všední život v kolektivu přátel a radostí z pohybu – tance. 

Zkoušky máme v neděli v kině od 19 hodin.

Členy Širáku jsou: Jana Kozáková, Jana Voráčková, Josef Petr, Lenka Jarošová, Romana Mačejná,  Miroslav Šítal, Jarosla Kovařík, Klára Kovaříková, Simona Mokráčková, Jaroslava Kremlová, Petr Štrbáň, Monika Votíková, Petr Vačlena, Vladimír Zeman, Petra Havlíčková, Karel Vávra, Věra Vávrová, Petr Postl, Jiřina Faltisová, Ivan Vodička, Barbora Chacinská, Jaroslav Kříž

ROK 2019

Činnost a akce v roce 2019:

 • 16.3.2019 – Louisiana Písek 30. let
 • 12.4.2019 – KD Slávie
 • 14.4.2019 – jarní brigáda
 • 27.4.2019 – Country zábava – Sv. Jan nad Malší – Harley Kaplice
 • 4.5.2019 – Slavnosti – Litvínovice
 • 17. – 19.5.2019 – Cyklo-turisticko-taneční soustředění – Olšina
 • 1.6.2019 – Dětský den
 • 14. – 16.6.2019 – Voda – Vltava
 • 21.7.2019 – Pouť- Černice
 • 27.7.2019 – Letní slavnosti- Rožmitál na Šumavě
 • 3.8.2019 – Letní slavnosti – Chlumec
 • 24.8.2019 – Píštín – Slet baletek
 • 6.10.2019 – Podzimní brigáda
 • 11.-13.10.2019 – OBROK Volyně- country taneční festival
 • 16.11.2019 – Country bál – Včelná

ROK 2018

Náš taneční klub letošní rok 2018 začal plesovou sezonu předtančením na Obecním bále ve Svatém Janu nad Malší, dalším byl Bál dobrých srdcí v Zubčicích a opět si nás pozvali do Bujanova na Country bál TO Jižní řeka.

Jako pořadatelé organizujeme dvě akce country bál a country zábavu tu jsme měli ve Svatém Jánu a pozvali jsme si tentokrát country skupinu Vodáci.

Zatančit jsme si také byli na Country bálu ve Slávii v Č. Budějovicích.

Počasí nám vyšlo i na akcích rozšířených o rodinné příslušníky, Cyklo-turisticko-taneční soustředění, které jsme letos měli ve Varvažově u Písku a dobré bylo i na splutí vody z Vyššího Brodu do Č. Krumlova.

Daleké cesty za předtančením jsme měli do Radětic u Bechyně na setkání seniorů a na Den s Bizonem na Bison ranchi v Rožnově u Č. Rudolce.

Léto jsme protančili na Čakovské pouti, Černické pouti, Letních slavnostech v Omleničce a dožínkách v Doudlebech.

Nejen tanec je naší náplní, podnikli jsme „Expedici“ po přírodních krásách Mojného a okolí a samozřejmě jsme absolvovali obě brigády ve Velešíně v rámci akce Ukliďme svět.

Pozvání jsme přijali a účastnili jsme se tanečního festivalu „ Slet baletek“ v Pištíně.

V říjnu jsme vyjeli na skoro dámskou jízdu do Prahy na Country taneční festival Jasana Bonuše.

Letošní rok se stal významným rokem pro několik našich členů. Slavili jsme dvě svatby našich nejmladších členů a to Janičky s Petrem a Klárky se Slávkem. Přejeme jim hodně štěstí na společné cestě životem.

Náš velký Country bál jsme letos měli tradičně 17. listopadu a tentokráte ve Včelné. Hrál oblíbený Kvintet Písek a zase jsme natrénovali nové tance, sestavu country „Kanadské kolo“ a Line Dance Rock and roll.

Činnost a akce v r. 2018

 • 20.1. – Obecní bál – Sv.Jan n. Malší – předtančení
 • 27.1. – Bál dobrých srdcí – Zubčice – předtančení
 • 17.3. – Country bál TO Jižní řeka – restaurace U Koněspřežky – Bujanov – předtančení
 • 7.4. – Country zábava – Sv.Jan nad Malší (Vodáci)
 • 15.4. – Jarní brigáda
 • 20.4. – Country bál – Slávie Č.B.
 • 11.-13.5. – Cyklo-turisticko-taneční soustředění – Varvažov u Písku
 • 26.5. – Setkání seniorů – Radětice u Bechyně – předtančení
 • 15.-17.6. – Voda
 • 5.7. – Den s Bizonem – Bison ranch Rožnov u Č. Rudolce – předtančení
 • 15.7. – Čakovská pouť – Čakov – předtančení
 • 22.7. – Černická pouť – Černice – předtančení
 • 12.8. – „Expedice“ Mojné
 • 18.8. – Letní slavnosti – Omlenička – předtančení
 • 25.8. – Slet baletek – Pištín – tan. festival – předtančení
 • 8.9. – Dožínky v Doudlebech – předtančení
 • 30.9. – Podzimní brigáda
 • 12.-14.10. – CDFJB Praha – country taneční festival
 • 19.10.-20.10. – svatba K+S – Č.B. – Asgard u J.H.
 • 17.11. – 12.Country bál – Včelná (Kvintet Písek)
 • 23.11. – Valná hromada

ROK 2017
Jedenáctý rok od novodobého založení Širáku, rok 2017 jsme zahájili předtančením na Lidovém plese v Holubově, dalším vystoupením bylo předtančení na Trampském country bále v Bujanově.

Březnové zkoušky patřily výuce tanců pro veřejnost.

Na apríla jsme pořádali country zábavu ve Sv. Janu n. Malší a hrála nám kapela Hastroš.

Další naše akce byly: tradiční brigády, stanoviště na dětském dnu, jarní víkend na cyklo-turisticko-taneční soustředění na základně ASGARD u Jindřichova Hradce, jeden červnový víkend na raftech na Vltavě a letní pěší výlet kolem Mojného.

Naše taneční léto je spojeno s různými slavnostmi a festivaly. První byla Vrátovrčka v Novém Vrátě, doma ve Velešíně na Festivalu Pomalší, Koláčové slavnosti v Bujanově, slavnosti v Mirkovicích a Gulášové slavnosti v Omleničce.

Nesmím opomenout první ročník akci Budějovický western, pod širým nebem, kde nám počasí zrovna moc nepřálo.

Opět jsme obrok, zavítali na „Obrok“ ve Volyni na taneční festival.

18. listopadu jsme uspořádali, už zase ve Velešíně, náš country bál a hrál nám tam Kvintet Písek. Nechyběla výuka tanců a promenády, několik předtančení Širáku s novým tancem „Hořčice“, tombola a soutěž v lasování.

 

ROK 2016
Na rok 2016 připadlo 10. výročí novodobého založení Širáku. Zahájili jsme jej pěším výletem z Kaplického nádraží, Kaplice do Omleničky.

Nedělní zkoušky v březnu byly opět vyčleněné pro výuku tanců pro veřejnost. Z těchto zkoušek začalo trvale chodit 6 nových členů.

V dubnu jsme pořádali country zábavu U Hamerníků na velešínském Nádraží, kde nám hrála kapela Harley Vládi Růžičky z Kaplice.

Třetí víkend v květnu jsme trávili s rodinnými příslušníky na Cyklo-turisticko-tanečním soustředění v Hajnici u Chlumu u Třeboně.

Další rozšířenou akcí bylo splutí Vltavy tentokráte ze Spolí do Boršova.

Po tolika letech konání by nám už asi chybělo, abychom si neprošli a nezkontrolovali svůj úsek a trasu při jarní a podzimní brigádě v rámci akce Ukliďme svět. Ani jednou jsme se nevrátili s prázdnou. Pokaždé nějaké ty „poklady“ najdeme.

Svá předtančení jsme předvedli na Dřevorubeckých slavnostech v Hojné Vodě, na Černické stodole a v Domově seniorů na Dobré Vodě.

V říjnu jsme se přiučili zase něco nového na country taneční festivalu v Praze.

Již tradičním velkým country bálem jsme 19. 11. završili rok našeho desetiletého výročí. Z důvodů nefungující restaurace Zlatá podkova ve Velešíně, jsme byli nuceni hledat jiné vhodné prostory. A tak slavnostním místem konání se stala sokolovna v Kamenném Újezdě. I přes různé technické problémy (dovezli jsme si sebou i dveře „lítačky“) způsobené netradičním místem konání, se bál povedl.

Pozvání přijali i bývalí členové Širáku, jenž má kořeny z roku 1988.

Na panelech si návštěvníci mohli prohlédnout činnost klubu ve fotografiích a na sále probíhala prezentace na plátno, kde byly ke zhlédnutí i ty nejstarší historicky dochované fotografie.

K tanci nám hrála oblíbená Patrola, jako host nám vystupoval Taneční klub Blueberry z Č. Budějovic s cloggingem (stepem). My jsme vystupovali s novým line tancem Irish Stew, čtverylkami Rosalie´s Boat a Grand Squarem a s mexickými tanci Mariettou a Santa Ritou. Nechyběla promenáda ani výuka tance.

Činnost a akce v roce 2016:

 • 6.2.2016 – pěší výlet – Kaplické nádraží-Kaplice-Omlenička
 • březen 2016 – Výuka country tanců pro veřejnost
 • 10.4.2016 – jarní brigáda
 • 16.4.2016 – Country zábava – Velešín – Nádraží „U Hamerníků“ – hraje Harley Kaplice
 • 13. – 15.5.2016 – Cyklo-turisticko-taneční soustředění – Hajnice
 • 3. – 5.6.2016 – Voda – Vltava
 • 16.7.2016 – Dřevorubecké slavnosti 2016 Hojná Voda – předtančení
 • 13.8.2016 – Černická stodola – předtančení
 • 14.9.2016 – Domov seniorů Dobrá Voda – předtančení
 • 18.9.2016 – podzimní brigáda
 • 14.-16.10.2016 – CDFJB Praha – country taneční festival
 • 19.11.2016 – 10.Country bál – Kamenný Újezd

ROK 2015

Ohlédnutím za rokem 2015 je výčet předtančení, která jsme absolvovali během celého roku. 

Byla to předtančení na country bálu TO Jižní řeka v Bujanově, na country zábavě v Mojném, na setkání IX. ročníku festivalu přátel duchovních cest v Nesměni, na setkání spolku chovatelů irských vlkodavů na Křivonosce, předtančení na Letním festivalu regionu Pomalší ve Velešíně, na setkání obyvatel v Novém Vrátě – Vrátovrčka, Koláčových slavnostech v Bujanově, na oslavách 700. let obce Žaltice, Letních slavnostech v Omleničce a na Setkání seniorů a osob se zdravotním postižením ve Velešíně.

Měsíc březen je tradičně vymezen pro veřejnost, kdy je možné přijít bezplatně na zkoušku a naučit se a zatančit si společně některé z tanců. 

Na dětský den ve Velešíně jsme si připravili stanoviště s plněním úkolů a v rámci akce Ukliďme svět, jsme opět vykonali obě brigády. 

V dubnu jsme uspořádali naší první country zábavu na Velešínském nádraží U Hamerníků. Pozvali jsme si kapelu Votvíráci z Písku a ta nám také hrála na našem, tradičním listopadovém country bále ve Velešíně. Zde jsme předvedli dvě nová předtančení: první předtančení byly dva nové  Coupl Dance, druhé veselá čtverylka „ Strkaná“. Konala se tradiční promenáda, výuka tance a soutěž s lasy.

Společně s rodinnými příslušníky jsme byli na Cyklo-turistiko-tanečním soustředění na Hajnici u Chlumu u Třeboně, spluli jsme Vltavu a absolvovali výpravu nazvanou Expedice Mojné.

Letos se ve Volyni konal 1. ročník country tanečního festivalu „Obrok“, kde byla příležitost si pořádně zatančit a naučit se nové tance. Zde se v rámci přehlídky předvedl i náš soubor.

V roce 2015 probíhala republiková transformace občanských sdružení na spolky. Tak i náš klub si musel vyřídit u krajského soudu administrativní změnu z „o. s.“ na „z. s.“ (zapsaný spolek).

Členy Širáku jsou: Jana Netočná, Jana Voráčková, Jan Brodský, Josef Petr, Lenka Jarošová, Jan Jaroš, Lída Žáčková, Jan Žáček, Romana Mačejná, Roman Vrážek, Miroslav Šítal, Jarosla Kovařík, Simona Mokráčková, Jaroslava Kremlová, Petr Štrbáň, Monika Votíková, Václav Votík, Vladimír Zeman, Petra Havlíčková

Činnost a akce v roce 2015:

 • 6.3.2015 – Country bál – Slávie Č. Budějovice – hraje Patrola
 • 14.3.2015 – Country bál TO Jižní řeka – restaurace U Koněspřežky – Bujanov – předtančení
 • březen 2015 – Výuka country tanců pro veřejnost
 • 28.3.2015 – Country zábava – Mojné – předtančení
 • 18.4.2015 – Country zábava – Velešín – Nádraží „U Hamerníků“ – hrají Votvíráci
 • 1. – 3.5.2015 – Cyklo-turisticko-taneční soustředění – Hajnice
 • 17.5. – jarní brigáda
 • 30.5.2015 – Dětský den – stanoviště
 • 31.5.2015 – IX.ročník festivalu přátel duchovních cest v Nesměni – předtančení
 • 5.6. – Křivonoska – předtančení
 • 13.6.2015 – Letní festival regionu Pomalší – Velešín – předtančení
 • 20.6.2015 – Nové Vráto – předtančení
 • 26. – 28.6.2015 – Voda – Vltava
 • 18.7.2015 – Koláčové slavnosti – Bujanov – předtančení
 • 15.8. 2015 –  „Expedice“ Mojné
 • 29.8.2015 – 700. let Žaltic – předtančení
 • 29.8.2015 –  Omlenice – předtančení
 • 15.9.2015 – Setkání seniorů a osob se zdravotním postižením – Velešín – předtančení
 • 4.10.2015 – podzimní brigáda
 • 9.-11.10.2015 – „Obrok“ – Volyně – country taneční festival
 • 14.11.2015 – 9.Country bál – Velešín

ROK 2014

Naše plesová sezona 2014 začala Farním bálem ve Velešíně, následoval Lidový ples ve Věžovaté pláni a Country bál Táborové osady Jižní řeka v Bujanově. V rámci vzdělávání se, jsme byli na exkurzi v informačním centru na Jaderné elektrárně Temelín.

Samozřejmostí je už vykonání obou brigád v akci „Ukliďme svět“.

Dále jsme vystupovali na Folkovém a country večeru v Borovanech, na Festivalu přátel duchovních cest tentokráte konaném ve v Č. Budějovicích. Předtančení jsme měli v Bujanově na Koláčových slavnostech a v Sedlci na setkání partnerských obcí Svatého Jana nad Malší. Akce Za úplňku bez hranic, připomenula 25. let pádu železné opony v Novém Údolí. Vystupovali jsme na Houpačce na Velešínském nádraží, na Letních slavnostech v Omleničce a na Zelnobraní ve Vidově.

Proběhly i dvě akce s přizváním rodinných příslušníků a to cyklisticko-turisticko-taneční soustředění u Staňkovského rybníka a také splutí Vltavy z Vyššího Brodu.

Příjemným zpestřením byl čas strávený s dětmi na dětském táboře Pírkův mlýn, kde jsme připravili pro děti program spojený s výukou tanců. Zjistili jsme, že i mezi devítiletými dětmi je spousta talentovaných tanečníků country tanců.

To, na co jsme si zatím ještě niky netroufli se stalo na letošním Country Dance Festivalu Jasana Bonuše v Praze, kde jsme vedle nejlepších amatérských country tanečních skupin z Čech předvedli v rámci taneční přehlídky i naše předtančení se sestavou s párovými Coupe Dance.

Závěr roku patřil tradičně přípravám a těšením se na náš již osmý country bál. Na tento jsme si připravili Jiffi Mixer a jak je již naším zvykem i nový tanec. Tentokrát jsme se pokusili o náročné Irské ceilí, což je tanec ponejvíc tančený na špičkách s výskoky a s pevným držením horní části těla. A jak se nám to povedlo? To ohodnotili diváci velkým potleskem.

Hrála nám Patrola a v programu zatančily a zazpívaly děti z Malont. Konec roku jsme zakončili v Nesměni, kde jsme si zatančili a zazpívali.

Členy Širáku jsou: Jana Netočná, Jana Voráčková, Jan Brodský, Josef Petr, Lenka Jarošová, Jan Jaroš, Lída Žáčková, Jan Žáček, Romana Mačejná, František Ondřich, Míša Hrabětová, Václav Drška, Miroslav Šítal, Jarosla Kovařík, Simona Mokráčková, Jaroslava Kremlová, Petr Štrbáň, Monika Votíková, Václav Votík, Vladimír Zeman, Petra Havlíčková

Činnost a akce v roce 2014:

 • 10.1.2014 – Farní bál – Velešíně – předtančení
 • 25.1.2014 – Kloboukový bál – Dasný
 • 7.2.2014 – 15. Lidový ples – Věžovatá Pláň – předtančení
 • 7.3.2014 – Country bál – Slávie Č. Budějovice – hraje Patrola
 • 15.3.2014 – Country bál TO Jižní řeka – restaurace U Koněspřežky – Bujanov – předtančení
 • březen 2014 – Výuka country tanců pro veřejnost
 • 30.3.2014 – EXKURZE do IC na JETe
 • 4.4.2014 – Folk a country večer – Borovany – ČD BAND – předtančení
 • 13.4.2014 – Brigáda
 • 25.-27.4. – Cyklisticko-turisticko-taneční soustředění
 • 25.5.2014 – VIII.ročník festivalu přátel duchovních cest v Nesměni – Sporthotel Č.B. – předtančení
 • 13.-15.6. – voda – Vltava
 • 12.7.2014 – Koláčové slavnosti- Bujanov – předtančení
 • 24.7.2014 – program pro děti – Pohorská ves (Pírkův mlýn)
 • 10.8.2014 – Za úplňku bez hranic.Připomenutí 25 let od pádu železné opony- Nové Údolí – předtančení
 • 14.8.2014 – Setkání partnerských obcí – Sv.Jan n.Malší (Sedlce) – předtančení
 • 16.8.2014 – Houpačka – Velešínské nádraží – předtančení
 • 16.8.2014 – Letní slavnosti – Omlenička – předtančení
 • 21.9.2014 – Brigáda
 • 27.9.2014 – Zelnobraní – Vidov – předtančení
 • 10.-12.10.2014 – Country Dance Festival Jasana Bonuše – Praha
 • 22.11.2014 – Country bál

ROK 2013
V roce 2013 jsme ke zkouškám nadále využívali prostory velešínského kina, Sportovní haly Jihostroje a pro letní výjezdní zkoušky i sál v Mojném.
Z výčtu našich akcí a reprezentací města, bych začala předtančením na Farním bále, Plesu zpěváků a muzikantů, Hasičském bále hasičů ze Záluží, Obecním bále v Mojném, vystoupení v Nesměni, na Černické stodole a na oslavách 750. let založení Kájova a Kamenného Újezda.
V rámci akce „Ukliďme svět“ jsme vykonali i obě brigády.
Březnovou výukou country tanců pro veřejnost jsme oslovili jeden pár, který se stal i nadále „naším“ párem.
Jednou z akcí, kterou jsme letos absolvovali poprvé, bylo cyklisticko – turisticko-taneční soustředění s rodinnými příslušníky, které proběhlo nedaleko Staňkovského rybníka u Chlumu u Třeboně.
Kdo si počká, ten se dočká a tak ani tradiční splutí Vltavy jsme nevynechali. Po zrušení červnového termínu z důvodů povodní, jsme si počkali na krásný zářijový víkend a můžeme říci, že po několika letech „nám voda vyšla“.
Pak už vrcholily přípravy na náš Country bál konaný U Zlaté podkovy. V programu letošního bálu jsme využili umění lasování jednoho z našich členů a uspořádali soutěž v lasování. Dále jsme si pozvali oblíbené děti ze ZŠ Malonty s tanečním vystoupením a hudebním vystoupením skupiny, která si říká „Zase pozdě“. Širák vystupoval s obnoveným Jižanským rokem a sestavou dvou nových tanců HEY a Šestka. K poslechu a tanci nám hrála tradičně Patrola. Nechyběly promenády a výuka tance – tentokrát Kamarádský box.

  Členy Širáku jsou: Jana Netočná, Jana Voráčková, Jan Brodský, Josef Petr, Lenka Jarošová, Jan Jaroš, Lída Žáčková, Jan Žáček, Romana Mačejná, František Ondřich, Míša Hrabětová, Václav Drška, Miroslav Šítal, Jarosla Kovařík, Simona Mokráčková, Helena Suchel, Jaroslava Kremlová, Petr Štrbáň, Monika Votíková, Václav Votík

Činnost a akce v roce 2013:

 • Předtančení na Farním bále ve Velešíně 25.1.2013
 • Předtančení na XVII. Plese zpěváků a muzikantů ve Velešíně 2.2.2013
 • Předtančení – Obecní bál Mojné 9.2.2013
 • Výuka country tanců pro veřejnost – březen 2013
 • Předtančení na Hasickém bále hasičů ze Záluží ve Velešíně 9. 3. 2013
 • Jarní brigáda 21.4.2013
 • Cyklisticko-turisticko-taneční soustředění 4.- 5. května 2013
 • Předtančení na VII.ročníku festivalu přátel duchovních cest v Nesměni 2. 6. 2013
 • Předtančení – 750 let obce Kájov 15.6.2013
 • Předtančení – Černická stodola – 10.8.2013
 • Předtančení – 750 let obce Kamenný Újezd 24.8.2013
 • Voda – Vltava 6.-8.9.2013
 • Podzimní brigáda 22.9.2013
 • 7.Country bál ve Velešíně 23.11.2013

[/spoiler]

ROK 2012
V roce 2012 proběhly menší změny v naší členské základně, někteří dlouholetí členové odešli, noví přišli. I přes tyto změny jsme i letos vystupovali na několika plesech ve Velešíně, na Včelné, na venkovním tančení v Nesměni, Šindlových Dvorech, v Rožmitálu na Šumavě, na Černické stodole a v Borovanech.

Vykonali jsme obě brigády ve Velešíně, v rámci akce „Ukliďme svět“.

Ani letos jsme nevynechali s rodinnými příslušníky setkání na Dálavě, jen voda nám propršela.

Zastoupení jsme měli i na Country Dance Festivalu Jasana Bonuše v Praze, kde jsme pobrali zkušenosti, zjistili, jak si vedou ostatní taneční kluby a naučili se několik tanců, které jistě využijeme v našem tanečním repertoáru.

Vyvrcholením naší roční činnosti je samozřejmě náš výroční country bál, letos už šestý v pořadí. Naším překvapením v programu večera, bylo vystoupení tria děvčat ze ZŠ Malonty, která vyhrála dětskou Portu. Svým zpěvem nadchla nejen návštěvníky bálu, ale i hosty, kteří je pozvali a umožnili jim další vystoupení.

Dalšími z vystupujících na bále byli tanečníci z Blueberry SDC z Českých Budějovic. Předvedli své umění ve Squere Dancingu s přímou nápovědou tanečních figur kollera (předříkávače) na hudbu.

Širák měl tři vstupy, čtverylku SD, mexickou polku Santa Rita, Line Dance – sestavu tří tanců, na která jsme měli nová žlutá klubová trička.

  Členy Širáku jsou: Miloslava Jandová, Jana Netočná, Jana Voráčková, Jan Brodský, Josef Petr, Lenka Jarošová, Jan Jaroš, Lída Žáčková, Jan Žáček, Romana Mačejná, František Ondřich, Míša Hrabětová, Václav Drška, Miroslav Šítal, Jarosla Kovařík, Simona Mokráčková, Helena Suchel, Marcela Honsová

 

 • Činnost a akce v roce 2012:
 • Předtančení na XVI. Plese zpěváků a muzikantů ve Velešíně 14.1.2012
 • Předtančení na Farním bále ve Velešíně 20.1.2012
 • Předtančení na Běžeckém plese ve Včelné 11. 2. 2012
 • Předtančení na Hasickém bále hasičů ze Záluží ve Velešíně 3. 3. 2012
 • Jarní brigáda 22. 4. 2012
 • Setkání na Dálavě 18. 5. – 20. 5. 2012
 • Předtančení na VI.ročníku festivalu přátel duchovních cest v Nesměni 3. 6. 2012
 • Voda – Vltava – 8. 6. – 10. 6. 2012
 • Předtančení Šindlovy Dvory 30.6. 2012
 • Předtančení na Slavnosti obce Rožmitál na Šumavě 28. 7. 2012
 • Předtančení – Černická stodola – 4.8.2012
 • Podzimní brigáda 23. 9. 2012
 • Country Dance Festival Jasana Bonuše v Praze 12. – 14. 10. 2012
 • Předtančení – Country bál Borovany 19. 10. 2012
 • 6.Country bál ve Velešíně 24.11.2012
 • Nesmeňka má 10.let Nesměň 29.12.2012

[/spoiler]

ROK 2011
V roce 2011 jsme měli nejvíc vystoupení a předtančení za pětileté existence Širáku.
První naše předtančení bylo na Farním bále, pak na Lidovém bále v Benešově nad Černou, Plese zpěváků a muzikantů, v Nesměni na festivalu, na setkání rodáků obce Komářice, Černické stodole, Bluegrass festivalu ve Zlaté Růži, Indiánském létu na Kantůrkovci, na firemních večírcích v Němčicích a vánočním večírku v IGY v Č. Budějovicích.
S rodinnými příslušníky jsme sjeli Vltavu a sešli na Dálavě.
Vykonali jsme obě brigády ve Velešíně, v rámci akce „Ukliďme svět“.
Mezi výjimečné akce patřilo vystoupení dam s kankánem na kulatých narozeninách jedné naší členky v Mirkovicích na fotbalovém hřišti.
Pátým country bálem v pořadí jsme tak trochu oslavili páté výročí vzniku našeho klubu. Je naším zvykem a tradicí formou předtančení seznamovat návštěvníky country bálu s novými styly country tanců. Připravili jsme si proto pro tento country bál zas úplně nová předtančení. Předvedli jsme Square Dance tanec Rosalie´s Boat, tančeno ve dvou čtverylkách, a ukázku Couple Dance (párové moderní country tance) sestavu ze čtyř tanců.
Dámy vystupovaly v nových tanečních střevících a pánové měli premiéru v nových kloboucích.
Mezi další vystupující patřily oblíbené děti z Malont a Danci MTM Dasný.

  Členy Širáku jsou: Miloslava Jandová, Lucie Jandová, Hana Jandová,Zdeněk Tejmar, Jana Netočná, Petr Kozák, Jana Voráčková, Jan Brodský, Lenka Kozáková, Josef Petr, Lenka Jarošová, Jan Jaroš, Lída Žáčková, Jan Žáček, Romana Mačejná, František Ondřich, Míša Hrabětová, Václav Drška, Miroslav Šítal, Josef Vaniš
 • Činnost a akce v roce 2011:
 • Předtančení na Farním bále ve Velešíně 14.1.2011
 • Předtančení na Lidovém bále v Benešově nad Černou 18.2.2011
 • Předtančení na XV. Plese zpěváků a muzikantů ve Velešíně 5.3.2011
 • Jarní brigáda 3.4.2011
 • Setkání na Dálavě 13.5.-15.5.2011
 • Předtančení na V.ročníku festivalu přátel duchovních cest v Nesměni 29.5.2011
 • Voda – Vltava – 10.6.-12.6.2011
 • Předtančení na narozeninách v Mirkovicích 2.7.2011
 • Předtančení na setkání rodáků a občanů obce Komářice 9.7.2011
 • Předtančení – Černická stodola – 23.7.2011
 • Předtančení na Bluegrass festu ve Zl. Růži na zahradě 20.8.2011
 • Předtančení na Kantůrkovci – Indiánské léto 3.9.2011
 • Podzimní brigáda 2.10.2011
 • Předtančení na večírku firmy Praktic Pištín – Němčice – 7.10.2011
 • 5.Country bál ve Velešíně 19.11.2011
 • Vánoční besídka v Dasném – přátelské setkání 10.12.2011
 • Předtančení na firemním vánočním večírku, IGY Č.Budějovice 20.12.2011

[/spoiler]

ROK 2010
V roce 2010 jsme měli několik vystoupení – prvním naším předtančením byl Farní bál ve Velešíně, pak Společenský ples na Včelné, Ples zpěváků a muzikantů a Hasický bál hasičů ze Záluží ve Velešíně, předtančení v Nesměni, na oslavách 650 let založení obce Ločenice, na soukromých narozeninách a firemním večírku.

I v roce 2010 jsme se zúčastnili obou brigád na úklid Velešína, společně sjeli Vltavu a absolvovali taneční semináře. Společně jsme se také zúčastnili víkendu na Dálavě a exkurze v Budvaru.

Již koncem roku 2009 jsme se domluvili, že náš čtvrtý country bál v roce 2010 věnujeme Michalu Tučnému, protože v roce 2010 uplyne 15 let od jeho úmrtí. Inspirací nám pak byla i návštěva Stodoly Michala Tučného v Černici a v Hošticích u Volyně. Náš country bál se konal 20.11.2010 a celý byl vzpomínkou na Michala Tučného výzdobou, hudbou na předtančení i tombolou. Jako vždy na každý náš bál jsme měli nová předtančení. Tentokrát dvě a to „ klasické „ Jižanský rok“ a line dance na několik písní M. Tučného se závěrečným „medvídkem“. Kromě nás se předvedli i hosté z Danci MTM Dasný a již podruhé ukázaly svou šikovnost a bezprostřednost děti ze ZŠ Malonty. Naši pánové ze Širáku měli premiéru v nových country košilích.

  Členy Širáku jsou: Miloslava Jandová, Lucie Jandová, Hana Jandová,Zdeněk Tejmar, Jana Netočná, Petr Kozák, Jana Voráčková, Jan Brodský, Lenka Kozáková, Josef Petr, Lenka Jarošová, Jan Jaroš, Lída Žáčková, Jan Žáček, Romana Mačejná, František Ondřich, Václav Drška, Miroslav Šítal, Josef Vaniš

Činnost a akce v roce 2010:

  • Předtančení na Farním bále ve Velešíně 15.1.2010
  • Předtančení na soukromé akci 60.narozenin 16.1.2010
  • Předtančení na Společenském plese ve Včelné 23.1.2010
  • Předtančení na XIV. Plese zpěváků a muzikantů ve Velešíně 20.2.2010
  • Předtančení na Hasickém bále hasičů ze Záluží ve Velešíně 13.3.2010
  • Country bál Kaplice 26.3.2010
  • Brigáda 11.4.2010
  • Setkání na Dálavě 7.-9.5.2010
  • Předtančení na IV.ročníku festivalu přátel duchovních cest v Nesměni 23.5.2010
  • Voda – Vltava 11.6.- 13.6.2010
  • Předtančení na oslavách 650 let od založení obce Ločenice 10.7.2010
  • Line-dance Putim 20.8.-22.8.2010
  • Sešlost v Mojném 13.8.2010
  • Stodola M.Tučného v Hošticích u Volyně 21.8.2010
  • Exkurse Budvar 1.10.2010
  • Brigáda 3.10.2010
  • Country Dance Festival Jasana Bonuše v Praze 15.-17.10.2010
  • 4.Country bál ve Velešíně 20.11.2010
  • Vánoční besídka v Dasném – přátelské setkání 11.12.2010
  • Předtančení na vánočním večírku Oknothermu Kaplice 17.12.2010

[/spoiler]

ROK 2009
Rok 2009 jsme začali tradičně několika předtančeními na Plese muzikantů, Farním bále a Hasickém bále hasičů ze Záluží konaných ve Velešíně. V průběhu roku jsme vystupovali na čarodějnice U Zlaté růže na zahradě, v Nesměni na Festivalu přátel duchovních cest, na návsi ve Svatém Jáně a na setkání Chrámového sboru a sboru z Košic.

Účastnili jsme se jarní a podzimní brigády na úklid Velešína. Někteří členové našeho klubu absolvovali seminář Line dance v Květuši, kde získali nové zkušenosti a naučili se několik line tanců, které jsme později použili v předtančení na CB. Nevynechali jsme ani „nalévárnu“ v Praze na Country Dance Festivalu Jasana Bonuše.

Druhý zářijový víkend, i když nám počasí příliš nepřálo, jsme s rodinnými příslušníky sjeli Vltavu z Vyššího Brodu do Č.Krumlova.

Již v pořadí třetí country bál byl na přípravu náročnější. Kostýmy, výzdobou, tak i programem byl tématicky laděný na MEXICO. Na tento CB se nechali pánům ušít černé kalhoty, jako doplněk červený pás a motýlek, k tomu mají bílé košile a samozřejmě „sombrero“. Dámy aby s nimi ladily, vyměnily černé halenky za bílé. K tanci a poslechu hrála Patrola a v bohatém programu vystoupily také děti ze ZŠ Malonty se svým country tancem a hosté z tanečního souboru Rozálie ze Strakonic.

   • Členy Širáku jsou: Miloslava Jandová, Lucie Jandová, Michal Jelínek, Hana Jandová,Zdeněk Tejmar, Jana Netočná, Petr Kozák, Jana Voráčková, Jan Brodský, Lenka Kozáková, Josef Petr, Lenka Jarošová, Jan Jaroš, Lída Žáčková, Jan Žáček, Romana Mačejná, František Ondřich, Michala Hrabětová, Václav Drška

Činnost a akce v roce 2009:

   • Předtančení na XIII. Plese zpěváků a muzikantů ve Velešíně 23.1.2009
   • Předtančení na Farním bále ve Velešíně 30.1.2009
   • Předtančení na Hasickém bále hasičů ze Záluží ve Velešíně 7.3.2009
   • Country bál Kaplice 14.3.2009
   • Country bál Dasné 25.4.2009
   • Brigáda 26.4.2009
   • Předtančení U zlaté růže na zahradě ve Velešíně 30.4.2009
   • Předtančení na III.ročník festivalu přátel duchovních cest v Nesměni 24.5.2009
   • Předtančení na návsi ve Sv. Jáně nad Malší 13.6.2009
   • Line-dance Květuš – tančírna Jitky Bonušové 7.-9.8.2009
   • Širák na vodě 11.-13.9.2009
   • Country Dance Festival Jasana Bonuše v Praze 16.-18.10.2009
   • Předtančení – spřátelené sbory Chrámový a sb. z Košic 24.10.2009
   • Brigáda 14.11.2009
   • 3.Country bál ve Velešíně 21.11.2009
   • Vánoční besídka v Dasném – přátelské setkání 12.12.2009

CB-09-PLAKAT

PF2010
[/spoiler]

ROK 2008
Rok 2008 jsme zahájili plesovou sezonou a naším předtančením na Svíčkovém plese, Plese zpěváků a muzikantů a Farním bále ve Velešíně a Lidoveckém plese v Holubově. Kromě Country bálu v Kaplici, zajímavou akcí byla ukázka a výuka na setkání Chrámového sboru a sboru z Holandska. Tancovali jsme na dnu matek v Zubčicích, U Zlaté růže na zahradě a na svatováclavských slavnostech na Kantůrkovi. Velkým povzbuzením v naší činnosti byla skoro stoprocentní účast na Country Dance Festivalu Jasana Bonuše v Praze dne 10.-12.10.2008, pořádaný Dvoranou-taneční školou Praha. V budově Sokola Pražského jsme tančili různé druhy nejen country tanců. Většinu z nás však nejvíc zaujali a pro náš klub realizovatelné – mexické tance.

Dne 15.11.2008 jsme uspořádali náš 2. Country bál. Kromě klasického předtančení našeho a hostů skupiny Brajgl z Kaplice a Vodáckého klubu MTM Dasný, jsme měli překvapení našich dam – kankán. Závěr roku jsme příjemně zakončili na přátelském setkání v Dasným, pozváním na Vánoční besídku při reprodukované hudbě.

   • Členy Širáku jsou: Květa Tošilová, Miloslava Jandová, Lucie Jandová, Hana Jandová,Zdeněk Tejmar, Jana Netočná, Petr Kozák, Jana Voráčková, Jan Brodský, Lenka Kozáková, Josef Petr, Lenka Jarošová, Jan Jaroš, Lída Žáčková, Jan Žáček, Romana Mačejná, František Ondřich, Michala Hrabětová, Václav Drška.

Činnost a akce v roce 2008:

   • Předtančení na Svíčkovém plese ve Velešíně 19.1.2008
   • Předtančení na Lidoveckém plese v Holubově 25.1.2008
   • Předtančení na XII. Plese zpěváků a muzikantů ve Velešíně 26.1.2008
   • Předtančení na Farním bále ve Velešíně 1.2.2008
   • Předtančení na Country bále v Kaplici 15.3.2008
   • Ukázka a výuka U zlaté růže na zahradě ve Velešíně 30.4.2008
   • Ukázka a výuka – spřátelené sbory Chrámový a sb.z Holandska 3.5.2008
   • Předtančení na dnu matek v Zubčicích 10.5.2008
   • Brigáda 11.5.2008
   • Předtančení na Sv.václavských slav. na Kantůrkovci pro S.P.M.V. 28.9.2008
   • Country Dance Festival Jasana Bonuše v Praze 10.-12.10.2008
   • 2.Country bál ve Velešíně 15.11.2008
   • Vánoční besídka v Dasném – přátelské setkání 13.12.2008

CB-08-PLAKAT

[/spoiler]

ROK 2007
Tento rok jsme už vystupovali ve společném kostýmu, který se skládá ze stejné sukně a z libovolného černého trička. Pánové mají stejné vestičky z látky zbylé ze sukní a z vlastních kalhot a košilí stejné barvy. Už je vidět, že k sobě patříme. Šít jsme si je nechali u Zdeňky Dvořákové v Mirkovicích.

Další příjemnou zprávou bylo, že jsme obdrželi peněžní dotaci spolkům a organizacím z fondu města. Konečně jsme si mohli pořídit tak potřebnou a důležitou věc pro naši činnost – přehrávač.

Snad nejdůležitější akcí v tomto roce, bylo uspořádání a zorganizování našeho Country bálu dne 17. listopadu 2007 ve Zlaté podkově. Myslím, že všichni z nás dělali co mohli. Od shánění sponzorů, přípravy programu až po samotnou výzdobu sálu. Premiéru zde měla i kulisa „lítačky“ vyrobené nejen pro scénku p. Ing. M. Šimánkem. A snaha se vyplatila. Bylo vyprodáno. Z ohlasu hostů, kapely ale i našeho pocitu – Country bál se povedl. Doufáme, že další budou vždy jednou ročně následovat.

   • Členy Širáku jsou: Květa Tošilová, Lucie Jandová, Hana Jandová,Zdeněk Tejmar, Jana Netočná, Petr Kozák, Jana Voráčková, Jan Brodský, Lenka Kozáková, Josef Petr, Lenka Jarošová, Jan Jaroš, Lída Žáčková, Jan Žáček, Jaroslava Megová, František Ondřich

Činnost a akce v roce 2007:

   • Předtančení na Farním bále ve Velešíně 12.1.2007
   • Předtančení na Svíčkovém plese ve Velešíně 20.1.2007
   • Ukázka a výuka na Klubu osmáků a deváťáků ve Velešíně 22.2.2007
   • Ukázka na Klubu důchodců ve Velešíně 11.3.2007
   • Předtančení na Country bále v Kaplici 24.3.2007
   • Brigáda 15.4.2007
   • Předtančení U zlaté růže na zahradě ve Velešíně 30.4.2007
   • Předtančení na Pivovaře pro Klub přátel města Velešín 30.9.2007
   • Brigáda 14.10.2007
   • 1.Country bál ve Velešíně 17.11.2007

[/spoiler]

ROK 2006
Další etapa Širáku je trochu podobná té úplně první. Z hrstky nadšenců spojující jen předtančení 4.února 2006 na X. Plese zpěváků a muzikantů se zformovala skupina několika trvalých párů, která chtěla pokračovat dál.

Po zařazení do registru ekonomických subjektů, přidělení IČO a vyřízení různých jiných formalit začal svoji činnost 1.7.2006 „ŠIRÁK Country Dance Club o.s.“.

Největší problém, kde zkoušet nám pomohla vyřešit ředitelka KIC a poskytla nám pro trénink parket v přední části sálu Kina ve Velešíně. Doufáme, že nadšení s jakým se scházíme každý týden v neděli v půl osmé večer, téměř pokaždé se stoprocentní účastí, nám vydrží. Musím dodat, že ne všichni jsou z Velešína. Na zkoušky dojíždí tanečníci z nedaleké Chodče a ze Zvíkova ale i z Č.Budějovic a z Holubova u Kremže. Na vystoupení jsme v tomto roce používali staré kostýmy a klobouky zděděné z původního Širáku. Občas nám také pomohli kamarádi z tanečního souboru Radost z Kamenného Újezdu, kteří nám půjčili své kostýmy. Toto platilo pro dámy, pánové se zásobovali z vlastních šatníků.

   • Členy Širáku jsou: Markéta Vrchotová, Hana Jandová,Zdeněk Tejmar, Jana Netočná, Petr Kozák, Jana Voráčková, Jan Brodský, Lenka Kozáková, Josef Petr, Lenka Jarošová, Jan Jaroš, Lída Žáčková, Jan Žáček, Jaroslava Megová, František Ondřich

Činnost a akce v roce 2006:

   • Předtančení na X. Plese zpěváků a muzikantů ve Velešíně 4.2.2006
   • Předtančení na Country bále v Mojném 22.4.2006
   • Předtančení na slavnosti založení pivovaru ve Velešíně 28.9.2006
   • Předtančení na výročí založení Sokola v Českých Budějovicích 25.11.2006

Country Bál – Mojné 22.4.2006

Muzikantský bál – Velešín 4.2.2006


[/spoiler]

ROK 1992-1998
V letech 1992- 1998 se přesunula činnost do Českých Budějovic, kde jsme zkoušeli v tělocvičně Teologické Fakulty JčU a Konzervatoře. Vystoupili jsme na několika Bálech dobrých srdcí.

V tomto a dalším období prošli Širákem i Lída Janáčková, Eva Vylíčilová, Jaroslav Pixa, Jiřina a Jirka Zimovi, Ivan Vodička, Petr Gabrhel, Standa Vojta, Martin Šebesta, Marie Šebestová, Jana Šebestová-Filausová
[/spoiler]

DÁVNÁ HISTORIE
První zmínka o tanečním souboru Širák je z r.1988, kdy z hrstky nadšenců spojující jen předtančení na Country bále se zformovala skupina několika trvalých párů. Zastřešoval nás Klub pracujících při Jihostroji Velešín, který nám sjednával předtančení a vystoupení na různých akcích a country bálech. Soubor také pořádal své country bály s bohatým programem.

Prvním člověkem kdo do Velešína přinesl country tance byl taneční mistr Jan Řežáb, s proposicemi od Josefa Kábrta, který nás seznámil s country tanci. Postupem času nám už nestačilo to co jsme uměli a tak jsme vyrazili do světa jezdit se učit a získávat další informace na semináře pořádané Dvoranou do Prahy k Jasanovi a Jitce Bonušovým. To byla vždy pokladnice zkušeností, nápadů a elánu z čehož čerpáme i v dnešní době.

Zakládajícími členy Širáku byli Jana Voráčková-Jarošová, Jan Jaroš, Alena Prokešová, Milan Prokeš, Ivana Kyselová, Miloš Kysela, Jana Kutláková, Václav Jaroš, Marie Beránková, Václav Beránek, Marie Vajnerová-Petrová, Jiří Zima, Ludmila Žáčková, Helena Mizerová, Jiřina Liláková, Jan Brodský, Ivan Vodička, Zbyněk Veselý, Slávek Zvonař, Karel Mareš. Později Jan Filaus, Michal Hromada, Marcela Tůmová, Maruška Hlásková a Eva Švecová.

[/spoiler]